ดีอีเอส ตัดริบบิ้นตั้ง ‘เอ็นที’​ รัฐวิสาหกิจโทรคมฯ คว้า ‘สมศักดิ์​’​ นั่งรักษา​การซีอีโอ


วันที่ 7 มกราคม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดี​อี​เอส)​ เป็นประธานในการเปิดตัว บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที ที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมี ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ประธานกรรมการเอ็นที, น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายอำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการ, นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ และ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการและโฆษก นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วม

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า การควบรวมครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.)​ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่เห็นชอบให้แคท และทีโอที ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวภายใน 6 เดือน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ครม.​ ได้อนุมัติขยายเวลาดำเนินการควบรวมให้อีก 6 เดือน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยเอ็นทียังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงดีอีเอส มีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด

น.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ศูนย์บริการลูกค้าของเอ็นที ได้มีการเชื่อมโยงระบบของแคท และทีโอที เดิมเพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานให้เรียนรู้ ส่งต่อ และติดตามงานระหว่างกันได้ นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญพิเศษโดยมีการแจกซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับลูกค้าอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิม นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอ็นที ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564

“ในวันจดทะเบียนและเริ่มดำเนินกิจการเอ็นที มีศูนย์บริการทั่วประเทศกว่า 500 แห่ง ซึ่งก็คือสำนักงานบริการลูกค้า, แคทช็อป ศูนย์บริการลูกค้าของแคท และทีโอที ทั้งหมด ในเบื้องต้นลูกค้าเดิมของแคท และทีโอที สามารถติดต่อใช้บริการต่างๆ ได้จากศูนย์บริการลูกค้าของเอ็นที ทุกแห่ง ซึ่งจะมีการระบบในการเชื่อมโยงและส่งต่องานระหว่างกัน นอกจากนี้ได้จัดทำศูนย์บริการต้นแบบจำนวน 12 แห่งที่จะสามารถให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จด้วยการวางระบบและจัดเจ้าหน้าที่ของทั้งสององค์กรให้ปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถใช้ช่องทางการชำระค่าใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่เดิมได้ทั้งหมด” น.อ.สมศักดิ์ กล่าว

สำหรับสำนักงานใหญ่ของเอ็นที ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298 โดยผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครใช้บริการต่างๆ ของเอ็นที ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเอ็นทีทั่วประเทศ, เอ็นที คอนแทคเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 1888 ตลอด 24 ชั่วโมงและเว็บไซต์ www.ntplc.co.th