สมัครบริการ

สำหรับผู้ใช้บริการ C internet รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการ my แบบรายเดือน 50%

 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการ my แบบรายเดือน 50% เมื่อเปิดเบอร์ใหม่/ย้ายค่ายมาบริการ my แบบรายเดือน (New Postpaid) พร้อมสมัครใช้แพ็กเกจหลัก my แบบรายเดือน “my 4G Max Speed 399 ขึ้นไป” หรือ “my 4G Super Net 399 ขึ้นไป” เป็นระยะเวลา 12 รอบบิล และ รับฟรี SIM Card แบบรายเดือน (Postpaid) จำกัดสิทธิ์จำนวน 1 SIM/ CAT ID เท่านั้น
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึง 31 มี.ค.64
 • สิทธิ์ส่วนลดค่าบริการรายเดือน จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อผู้ใช้บริการขอยกเลิก (Terminate), เปลี่ยนแพ็กเกจ (Change Package), โอนย้ายเครือข่าย (Port Out), โอนสิทธิ์ (Change Owner) และเปลี่ยนแปลงเลขหมาย (Change Number)
 • กรณีขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust) หรือถูกระงับบริการ (Suspended-Debt) ระยะเวลารับสิทธิ์ส่วนลดจะนับต่อเนื่อง (ไม่ขยายระยะเวลาตามช่วงเวลาที่ถูกระงับ)
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขแพ็กเกจ “my 4G Max Speed” และ“my 4G Super Net”

 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 63 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64
 • ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่นคิดค่าโทรในประเทศ 1 บาท/นาที และค่าบริการส่ง SMS ในประเทศ 2 บาท/ข้อความ
 • รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุดตามจำนวนที่กำหนด หลังจากนั้นสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps.
 • สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมบริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) เพิ่มได้ ดังนี้ กลุ่มแพ็กเกจ my 4G สปีดเว่อร์, my 4G Speed on Top, Voice on Top, โทรบุฟเฟต์ในเครือข่าย และ SMS on Top
 • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามโปรโมชั่นเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขแพ็กเกจ “my 4G Max Speed” และ“my 4G Super Net”

 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการ C internet 50% นาน 12 รอบบิล เมื่อสมัครใช้บริการ C internet โปรโมชั่นหลัก ณ ปัจจุบัน จำกัดสิทธิ์จำนวน 1 SIM/ 1 วงจร เท่านั้น
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 63 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะพื้นที่ที่สามารถให้บริการ C internet ได้เท่านั้น

CONTACT US

National Telecom Public Company Limited 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210

Contact Center : 1888

Email: 1888@ntplc.co.th

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Sign Up to our Newsletter to get the latest news.

©Copyright 2020 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.

TOP