พิเศษ! สำหรับลูกค้า NT Broadband เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งาน C internet Application