ค่าใช้บริการโทรปลายทางภายในประเทศ

✔ เรียกไปยัง Fixed Line และ Mobile 1 บาท/นาที
✔ เรียกภายในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน (Local Call) 3 บาท/ครั้ง

ค่าใช้บริการโทรปลายทางระหว่างประเทศ

✔ คิดตามอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ NT 001 และ NT 009 (ตามอัตราพิเศษ SIP Trunk)

  • อัตราโปรโมชันมีระยะเวลา 12 รอบบิล
  • อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • สำหรับผู้ใช้บริการที่จดทะเบียนนามนิติบุคคล
  • การสมัครขอใช้บริการโปรโมชัน NT Business Fixed Line (SIP Trunk) ร่วมกับบริการ NT Broadband Internet หรือ NT Corporate Internet จะต้องเป็นการขอเปิดใช้หมายเลขใหม่เท่านั้น ไม่สามารถขอย้ายหมายเลขบริการ NT Business Fixed Line (SIP Trunk) เดิมที่ใช้งานอยู่เพื่อให้ได้ส่วนลดตามโปรโมชั่น
  • กรณีลูกค้ามีการยกเลิกบริการ NT Broadband Internet หรือ NT Corporate Internet ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จะไม่ได้รับส่วนลดค่าใช้บริการ NT Business Fixed Line (SIP trunk) ตามโปรโมชันนี้อีก (คิดค่าบริการตามอัตราปกติ) 
  • ลูกค้า NT Broadband Internet และ NT Corporate Internet ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่สามารถสมัครใช้บริการร่วมกับโปรโมชั่นนี้ 
  • คุณภาพการใช้งานขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตต้นทาง
  • ไม่อนุญาตให้ลูกค้านำโปรโมชันดังกล่าวไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อให้บริการต่ออีกทอดหนึ่ง

สมัครบริการ NT SIP Trunk

ติดต่อขอใช้บริการ

ฝ่ายธุรกิจลูกค้าเอกชน 1

02-104-5555

ฝ่ายธุรกิจลูกค้าภาครัฐ 1

02-104-1111

CONTACT US

National Telecom Public Company Limited 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210

Contact Center : 1888

Email: 1888@ntplc.co.th

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Sign Up to our Newsletter to get the latest news.

©Copyright 2020 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.

TOP