• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
  • เฉพาะลูกค้าที่สมัครบริการ C internet ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 และ ทำการติดตั้งสำเร็จ เท่านั้น
  • ทางบริษัทฯจะจัดส่งของให้หลังจากดำเนินการติดตั้งสำเร็จ

CONTACT US

National Telecom Public Company Limited 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210

Contact Center : 1888

Email: 1888@ntplc.co.th

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Sign Up to our Newsletter to get the latest news.

©Copyright 2020 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.

TOP