เปิด Wi-Fi ที่โทรศัพท์มือถือแล้วเลือก.@Free Premium CAT WiFi

คลิกรูปเพื่อรับชมโฆษณา หากครบ 5 วินาที สามารถกด Skip ได้

กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกยอมรับเงื่อนไขบริการ แล้วกด ลงทะเบียน

กด เข้าสู่ระบบ พร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที

TOP