มาตรการช่วยเหลือประชาชนในการสนับสนุนการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ในช่วง COVID-19 ในระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงาน กสทช. ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม และได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการสนับสนุนการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ในช่วง COVID-19 ในระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) กรณีการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้าน (Fixed Broadband)

สนับสนุนการให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้าน (Fixed Broadband) โดยปรับเพิ่มความเร็ว
ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐/๑๐๐ Mbps สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้บริการในโครงข่ายไฟเบอร์ และเพิ่มความเร็วให้เต็มขีดความสามารถของอุปกรณ์ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ เช่น xDSL

๒) กรณีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband)

ปัจจุบันผู้ประกอบการได้มีการออกแพ็คเกจเสริมในการสนับสนุนการ Work From Home อยู่แล้ว แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติม จึงมีความร่วมมือในการออกแพ็คเกจเสริมพิเศษ ในราคา ๗๙ บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT) ใช้งานได้ ๓๐ วัน ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน (Unlimited Data) ความเร็วสูงสุดไม่เกิน ๑๐ Mbps เพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Work From Home ต่าง ๆ เช่น Microsoft Teams 365, ZOOM (ค่าบริการไม่รวมค่า license ในการใช้งานแอปพลิเคชัน)

  • 1 คน ได้รับ 1 สิทธิ์ (1 เลขบัตรประชาชน)
  • เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้น (ลูกค้าเดิมของทั้ง C internet BY CAT และ TOT fiber)
  • สำหรับผู้ใช้ ADSL / VDSL และสายทองแดง จะอัพสปีดให้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
  • สำหรับผู้ใช้ Fiber ถ้าความเร็วที่ใช้อยู่ไม่ถึง 100/100 Mbps จะอัพสปีดให้เป็น 100/100 Mbps
  • รับสิทธิ์ใช้งานหลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยัน
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ NT Contact Center 1888

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #NTBroadband

CONTACT US

National Telecom Public Company Limited 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210

Contact Center : 1888

Email: 1888@ntplc.co.th

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Sign Up to our Newsletter to get the latest news.

©Copyright 2020 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.

TOP