• ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ C internet อัปสปีดให้เอง ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 63
  • สำหรับผู้ใช้ ADSL/VDSL จะอัปสปีดให้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
  • สำหรับผู้ใช้ Fiber ถ้าความเร็วที่ใช้อยู่ไม่ถึง 100 Mbps จะอัปสปีดให้เป็น 100 Mbps
  • รับสิทธิ์ใช้งาน 30 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยัน

* สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งาน ภายใน 31 มี.ค. 63 เท่านั้น
** เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้น
*** 1 เลขบัตรประชาชน ได้รับ 1 สิทธิ์
**** เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

CONTACT US

National Telecom Public Company Limited 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210

Contact Center : 1888

Email: 1888@ntplc.co.th

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Sign Up to our Newsletter to get the latest news.

©Copyright 2020 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.

TOP