บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จับมือร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จับมือร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเทคโนโลยี 5G จาก NT มาพัฒนาสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ตอบโจทย์กับ Business Model มากที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นโครงการวินโนหนี้ (Winnonie), การจัดตั้งร้านอินทนิลในพื้นที่ของศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาระบบชำระค่าบริการของร้านอินทนิลให้เป็นจุดรับชำระค่าบริการของ NT อีกด้วย

อีกทั้งในอนาคต NT ยังพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น SD WAN, Internet Corporate, MPLS, Internet FTTx, CCTV, Cloud และ IoT มายกระดับสินค้าและบริการที่ทันสมัยตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การให้ NT ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สินในโครงการนี้ จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมมากยิ่งขึ้น ซึ่งดาวเทียมสื่อสารถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ให้บริการสาธารณะ ดังนั้น การให้บริการดาวเทียมสื่อสารจึงเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสำหรับเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการติดต่อสื่อสาร และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการดาวเทียมของไทย