เงื่อนไข CAT Privilege ลูกค้าบุคคลที่ใช้บริการ C internet และ my ซึ่งไม่รวมลูกค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่, นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs Point คำนวณจากการชำระค่าบริการทุก 25 บาทจะเท่ากับ 1 Point โดยจะคำนวณจากการชำระค่าสินค้าและบริการดังนี้ ลูกค้า C internet และ my postpaid ได้รับ Point เมื่อชำระยอดค่าบริการเต็มจำนวน ตามกำหนดภายใน 3 วันทำการ ลูกค้า my prepaid ได้รับ Point จากยอดค่าใช้บริการในแต่ละเดือน โดยจะได้รับ Point ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป Point มีอายุ 2 ปี โดยจะหมดอายุพร้อมกัน วันที่ 31 ธ.ค.2565

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จับมือร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเทคโนโลยี 5G จาก NT มาพัฒนาสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ตอบโจทย์กับ Business Model มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโครงการวินโนหนี้ (Winnonie), การจัดตั้งร้านอินทนิลในพื้นที่ของศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาระบบชำระค่าบริการของร้านอินทนิลให้เป็นจุดรับชำระค่าบริการของ NT อีกด้วย อีกทั้งในอนาคต NT ยังพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น SD WAN, Internet Corporate, MPLS, Internet FTTx, CCTV, Cloud และ IoT มายกระดับสินค้าและบริการที่ทันสมัยตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การให้ NT ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สินในโครงการนี้ จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมมากยิ่งขึ้น ซึ่งดาวเทียมสื่อสารถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ให้บริการสาธารณะ ดังนั้น การให้บริการดาวเทียมสื่อสารจึงเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสำหรับเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการติดต่อสื่อสาร และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการดาวเทียมของไทย

ดีอีเอส ลงนามสัญญา NT มอบสิทธิบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศหลังไทยคมสิ้นสุดสัมปทาน นับถอยหลังวันโอนกิจการไทยคม 4 และ 6 กลับคืนสู่รัฐ 11 ก.ย.นี้ “ชัยวุฒิ” ย้ำเป็นก้าวสำคัญของไทยสู่ความมั่นคงด้านการสื่อสารผ่านดาวทียม และรักษาสิทธิวงโคจร วันนี้ (30 ก.ค.64) ได้มีการลงนามในสัญญามอบสิทธิบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศภายหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) โดยนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และนายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน NT ร่วมเป็นสักขีพยาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า การลงนามในสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ และคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นชอบให้ NT เป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ จนสิ้นสุดอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียม หลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับบริษัท ไทยคม